VĂN HÓA CHIA SẺ – GIẬN NÓI GIẬN THƯƠNG NÓI THƯƠNG

Mỗi buổi sáng, khi mà mặt trời ban những tia nắng dịu dàng xuống, cũng là lúc mục trò chuyện của giáo viên bắt đầu.

“Giận” và “thương” được gói trong một giấy. Cô nhận được phần nào, mở ra rồi nói về chúng, một cách rất thoải mái và chân thành.🌬

Thế rồi, Giận hóa Thương, Thương hóa Yêu. Một ngày mới được bắt đầu, một ngày nữa được yêu thương nhau.

Tờ giấy gói “giận – thương” là cách để các cô chia sẻ tâm tư trong một ngày làm việc. Để trẻ vui vẻ đến trường, cô là người đầu tiên cần sự vui vẻ tự nhiên. Tâm tư cô vui vẻ tự khắc sẽ truyền sự vui vẻ đến trẻ.