ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN

– Đào tạo giáo viên theo phương pháp giáo dục mầm non Nhật bản, do các chuyên gia của ShoPro trực tiếp đào tạo.

– Đội ngũ CB-GV thường xuyên được đào tạo về nhân sinh quan và cập nhật đổi mới theo xu hướng toàn cầu.